Výzva k návštěvníkům webových stránek

Vážení návštěvníci webových stránek

«ADAPTACE A ZABYDLENÍ MIGRANTŮ»!

    

Prvořadé úkoly, které jsme si dali, spočívají v následujícím:

 

1.      Zaměřit pozornost různých státních orgánů na životní problémy migrantů.

    

2.      Zkoumat kauzalitu migračních procesů a úlohu migrantů v novém životním prostředí.

    

3.      Napomáhat poradní informací nejlepší asimilaci migrantů v různých regionech.

    

4.      Založit Jednotné poradenské adaptační středisko migrantů.

 

5.      Maximálně objektivně a spolehlivě informovat hotové a potenciální migranty o procesech, které dochází v různých regionech.

    

6.      Podle vlastních anket a interview prezentovat rozvinutý obraz o postavení migrantů v různých regionech.

    

7.      Objasňovat perspektivy rozvoje různých regionů a možnosti zabydlení migrantů v těchto regionech.

    

 

Administrace webových stránek doufá v účinnou spolupráci s káždým z našich potenciálních partnerů a návštěvníků.

 

    Piště nám! Svou účastí poskytnete neocenitelnou pomoc velmi mnohým lidem!